Historia kościoła

Osiedle Anin powstało z parcelacji lasów dóbr wilanowskich pomiędzy torami kolei szerokotorowej, Traktem Brzeskim i Kaczym Dołem (obecnie Międzylesie). Parcelację rozpoczęto w 1904 roku, a w 1910 Ksawery hr. Branicki podpisał akt rejentalny parcelacji osiedla, które nazwano od imienia jego żony Anny. Parcelację Anina Starego zakończono w 1912 roku i właśnie ta data wyznacza początek historii osiedla.

Początkowo Anin był osiedlem prawie wyłącznie letniskowym, ale już pierwsi osadnicy postanowili wznieść własnym trudem kaplicę, gdyż odległość do kościoła parafialnego w Zerzniu była znaczna. Już w 1911 roku Antoni Szalla przystąpił do opracowania planu kaplicy i kosztorysu jej budowy. Jakub Pawlikowski przeznaczył nań plac, a Nadleśnictwo Wilanów zobowiązało się dostarczyć drewna. Budowę kaplicy rozpoczęto w 1915 roku, a uroczystego poświęcenia kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej dokonał 16 maja 1916 roku proboszcz zerzeński, ksiądz Kajrugszto. Początkowo księża celebrowali nabożeństwa tylko w sezonie wypoczynkowym. Stałe nabożeństwa zaczęły być odprawiane dopiero po I wojnie światowej, kiedy to Anin z letniska przekształcił się w modną i nieco snobistyczną miejscowość podwarszawską, ściągającą inteligencję, artystów i osoby chore na płuca. Pierwszym stałym kapelanem anińskim był ksiądz Teofil Penkala, który, chory na płuca, osiadł w 1925 roku w Aninie i przez dwa ostatnie lata swego życia pełnił tu kapłańską posługę. Jego następca, ksiądz Henryk Bogacki, widząc tłumy wiernych na niedzielnych nabożeństwach, w 1929 roku podjął się dzieła rozbudowy kaplicy. Wybudowano również 18-metrową wieżę z dwoma dzwonami.

Pomimo rozbudowy kaplica nie wystarczała na potrzeby wciąż wzrastającej ludności Anina i Wawra. W 1936 roku powstał więc projekt zbudowania nowego, dużego kościoła-pomnika bohaterów poległych w dwóch bitwach wawerskich podczas Powstania Listopadowego w 1831 roku. Plac pod budowę kościoła ofiarował Adam hr. Branicki. Zaczęto również gromadzić środki, ale wybuch wojny pogrzebał te plany. Władze kościelne podjęły jednak w 1942 roku decyzję o powołaniu parafii w Aninie. 1 czerwca 1942 roku uroczystego erygowania parafii Matki Bożej Królowej Polski dokonał ksiądz biskup Stanisław Gall, a pierwszym proboszczem został ksiądz Piotr Pieniążek.

Ksiądz Piotr Pieniążek był dynamicznym gospodarzem parafii i wkrótce po wojnie przystąpił do rozbudowy kościoła. W 1948 roku dobudowano prezbiterium i zakrystię, a w 1949 roku boczne nawy kościoła i rozpoczęto budowę domu parafialnego, który miał stać się ośrodkiem życia kulturalnego Anina. Gdy w 1951 roku budynek parafialny byt już ukończony w stanie surowym, władze komunistyczne zarekwirowały go, przekazując w przymusową dzierżawę Zarządowi Kin. W 1953 roku kino "Wrzos" rozpoczęło swoją działalność w Aninie, podczas gdy na piętrze budynku mieściła się plebania, na zapleczu kancelaria i biblioteka parafialna, a sale katechetyczne w piwnicach.

Podczas obchodów 1000-lecia chrztu Polski w 1966 roku parafianie zgłosili jako votum milenijne budowę nowej świątyni. Spośród przedstawionych projektów wybrano ostatecznie do realizacji projekt inż. arch. Zygmunta Stępińskiego. Zgodnie z zamysłem architekta kościół jest pomnikiem ofiar mordu dokonanego przez Niemców 27 grudnia 1939 roku na ludności Wawra i Anina.

Do budowy kościoła przystąpiono w połowie 1976 roku. Od października 1976 ksiądz proboszcz Wiesław Kalisiak podjął się kierowania parafii. Jego nieprzerwanej i niestrudzonej pracy zawdzięczamy sfinalizowanie tak pięknego dzieła.

12 grudnia 1976 roku Prymas Polski, Ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński dokonał poświęcenia kamienia węgielnego świątyni. W uroczystości tej uczestniczył również ksiądz Jerzy Popiełuszko, pracujący w naszej parafii jako wikariusz od października 1975 r. do maja 1978 r.

Kościół ukończono w stanie surowym w ciągu 4 lat i 13 grudnia 1980 roku Arcybiskup Bronisław Dąbrowski dokonał przeniesienia Najświętszego Sakramentu ze starego do nowego budynku. Stary, drewniany kościół dzięki staraniom Księdza Proboszcza został przeniesiony do nowej parafii w Tarchominie-Porajach. Nowy kościół aniński ozdobił ołtarz przedstawiający "krzew gorejący", dzieło artysty-rzeźbiarza Władysława Trojana, oraz witraże pracowni Teresy Reklewskiej. Kierownikiem budowy kościoła był inż. Tadeusz Kaczorowski.

W 1989 roku parafii zwrócono budynek po byłym kinie Wrzos. 5 maja 1990 roku Prymas Polski Ksiądz Józef Kardynał Glemp otworzył Sympozjum Przedsynodalne 11 Polskiego Synodu Plenarnego.

13 czerwca 1992 roku, Prymas Polski, w obecności pierwszego Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej Biskupa Kazimierza Romaniuka i Gospodarza Parafii, Księdza Kanonika Wiesława Kalisiaka, dokonał uroczystej konsekracji nowego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski.

Według opracowania
Andrzeja Krasnowolskiego

7.10.2006 roku Ksiądz Proboszcz obchodził  Jubileusz XXX-lecia posługi kapłańskiej w Aninie. Bp Stanisław Kędziora odprawił uroczystą Mszę św. Do koncelebry zaproszeni zostali kapłani z dekanatu anińskiego i ci, którzy od 1976 r. pracowali w naszej parafii.

24 października 2006 r. do domu Pana odszedł  Ksiądz Proboszcz Wiesław Kalisiak. Ciało zostało złożone, zgodnie z wolą Zmarłego, przy kościele w Aninie.

Z dniem 3 grudnia 2006 r. Ksiądz Prałat Stanisław Markowski, dotychczasowy proboszcz parafii św. Wincentego a Paulo w Warszawie i Dyrektor Cmentarza Bródzieńskiego,  zostaje mianowany proboszczem parafii M.B. Królowej Polski  i dziekanem dekanatu Anińskiego.

Dnia 3 maja 2008 r. w Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski (odpust parafialny)  Ks. Proboszcz Stanisław Markowski dokonał poświęcenia ołtarza Matki Bożej w bocznej kaplicy.

16 maja 2008 r. z inicjatywy ks. Proboszcza  zainstalowano 3 nowe żyrandole

Wrzesień/listopad  2008 malowanie wnętrza kościoła 

30 listopada 2008 r.  Ks. Proboszcz Stanisław Markowski,  po 2 latach pracy w naszej parafii, został mianowany ekonomem Diecezji Warszawsko-Praskiej. 

7 grudnia 2008 r. ks. kan Marek Doszko zostaje Proboszczem parafii MBKP i Dziekanem Dekanatu Anińskiego

W dn. 16-19 marca 2009 r. w naszym kościele zostało zainstalowane nowe nagłośnienie.

4 października 2009 r. , w dzień św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, poświęcono figurę patrona, która została umieszczona na kamiennym cokole w ogrodzie parafialnym.

13 czerwca 2010 r. Ks. Bp.. Stanisław Kędziora poświęcił kamień bł. ks. Jerzego Popiełuszki, wikariusza anińskiego w latach 1975-1978. Inicjatywie parafian przewodzili p. Kraus i p. Nowacki. 

Z inicjatywy Parafian, w roku jubileuszu 100-lecia Anina, dn. 27 listopada 2010 r. odbyło się uroczyste poświecenie pamiątkowej tablicy o. Placyda Galińskiego OSB, Opata Tynieckiego, który w latach 1977-1998, będąc rezydentem, służył Aninowi jako kaznodzieja i spowiednik. 

Z Bożą pomocą i dzięki ludzkiej łaskawości dokonano generalnego remontu chodników wokół kościoła. Układnie kostki brukowej - VI/VIII 2011