Witraże w naszym kościele

Wnętrze naszego kościoła zdobią przepiękne witraże, wykonane w pracownii Teresy Reklewskiej

W galerii wykorzystano "Tryptyk rzymski" Jana Pawła II

Zdumienie

Zatoka lasu zstępuje
w rytmie górskich potoków
ten rytm objawia mi Ciebie,
Przedwieczne Słowo.
Jakże przedziwne jest Twoje milczenie
we wszystkim, czym zewsząd przemawia
stworzony świat...
co razem z zatoką lasu
zstępuje w dół każdym zboczem...
to wszystko, co z sobą unosi
srebrzysta kaskada potoku,
który spada z góry rytmicznie
niesiony swym własnym prądem...
— niesiony dokąd?

 [1]  2  3  4  5  6  7  » 

Powrót