Obecnie na terenie parafii znajduje się pięć domów zakonnych:

Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
ul. VII Poprzeczna 3

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
ul. Trawiasta 5

Instytut Sióstr Świętej Rodziny z Bordeaux
ul. V Poprzeczna 20

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej
ul. Kajki 66

Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności
ul. Odsieczy Wiednia 13


O Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Aninie

siostra Elżbieta

Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi przybyły do Anina w kwietniu 1939 r. Zamieszkały w budynku przekazanym przez ks. Prałata Marcelego Godlewskiego, proboszcza parafii Wszystkich Świętych w Warszawie. Z inicjatywy M. Getter i zgodnie z wolą ks. Godlewskiego miały tu mieszkać siostry chore i starsze.
Wybuch II wojny światowej uczynił z tego domu punkt sanitarny, schronienie dla uciekinierów z Warszawy, ostatecznie umieszczono w nim grupę osieroconych dzieci. Liczba dzieci wahała się w granicach 30 -40. Prawie połowę z nich stanowiły dzieci żydowskie, które przyprowadzał z getta ks. Godlewski. Opiekę zapewniało im 5 sióstr. Dom był często nawiedzany przez Niemców. Wiosną 1941 r. cztery siostry podjęły pracę w anińskim domu dziecka, liczącym około 40 dzieci, a mieszczącym się w „wilii Jaroszewicza”. Również tutaj pokaźną grupę stanowiły dzieci żydowskie. Oba domy przetrwały w Aninie do połowy sierpnia 1944. Ponieważ oba budynki były poważnie zniszczone część dzieci umieszczono w domach prywatnych. Na Trawiastej dom dziecka funkcjonował – w zrujnowanym budynku – do roku 1957. Potem dzieci zostały przeniesione do Międzylesia. W tym samym roku rozpoczęto odbudowę zniszczonej części domu. Również wtedy rozpoczęto swą działalność, przeniesione z Międzylesia, nieformalne Studium Muzyczno – Liturgiczne. Działało ono do roku 1995, zapewniając odpowiednią wiedzę i umiejętności siostrom z różnych zgromadzeń, księżom diecezjalnym, a niekiedy także osobom świeckim.

siostra Marianna

Od roku 1950 jedna z sióstr podjęła pracę w parafii Matki Bożej Królowej Polski, w charakterze zakrystianki, a od roku 1968, przez wiele lat, siostra pielęgniarka odwiedzała w domach chorych, niosąc im fachową pomoc.
W roku szkolnym 1976/77 siostry Rodziny Maryi podjęły pracę katechetyczną przy parafii, dzieci szkół podstawowych, z uwzględnieniem przygotowania dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii św. Kiedy katechizacja została przeniesiona do szkół – uczyły klasy podstawowe w szkołach 86, 218 i prywatnej 92. W szkole prywatnej obejmowały katechezą również klasy gimnazjalne, zerowe i zerowe w przedszkolu.

siostra Teresa

Obecnie w domu mieszka 7 sióstr. 4 siostry emerytki, 2 siostry katechetki, pracujące w szkole 218 i siostra zakrystianka. Dom niesie pomoc biednym, w miarę możliwości chorym, a przede wszystkim wspomaga modlitwą, ofiarą i cierpieniem duszpasterstwo parafialne i mieszkańców osiedla.

Siostra Władysława Jelińska