Od stycznia 2017 r. - z powodu barku zainteresowania próbami - scholka dziecięca nie śpiewa już na chórze podczas Mszy św. o 11.30. Dzieci starsze (od V klasy) zapraszamy na próby scholi młodzieżowej. Szczegóły u p. Organisty (tel. 608 309 743).

 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu, wszystkie krainy! Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię, z dnia na dzień głoście Jego zbawienie!  Ps. 96