Menu

Betlejemskie Światło Pokoju

24 grudnia 2006 r. harcerze przekazali Księdzu Proboszczowi Stanisławowi Markowskiemu Betlejemskie Światło Pokoju. Światło – zapalone w grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem niesione jest przez skautów od kraju do kraju i przekazywane do kościołów, rodzin, urzędów, szkół i szpitali jest znakiem dobra i pokoju przynoszonego przez Chrystusa.

Powrót