Menu

Pielgrzymka ministrantów do Lichenia

Dnia 16 czerwca w ramach II Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ministrantów i Lektorów odbyło się spotkanie Służby Liturgicznej w Licheniu - w Sanktuarium M.B. Bolesnej Królowej Polski. Również z naszej parafii wyruszyli ministranci i lektorzy ze swoim opiekunem ks. Dariuszem Marczakiem aby wziąć udział w tym spotkaniu. Do Lichenia przybyło 10.000 ministrantów i lektorów z całej Polski. We Mszy św. pod przewodnictwem biskupów Stefana Cichego i Grzegorza Balcerka wzięło udział 300 kapłanów, którzy przybyli z ministrantami.

Powrót