Menu

Intronizacja Krzyża Świętego

W niedzielę 16 września w naszej parafii uczestniczyliśmy w ceremonii Intronizacji Krzyża św. Na każdej Mszy św. zostały poświęcone krzyże przyniesione z domów. To wydarzenie było zaproszeniem do tego, aby wewnętrznie przesycić się duchem Krzyża Jezusa Chrystusa. 'Nie za sobą z krzyżem Zbawiciela, ale za Zbawicielem z krzyżem swoim, to jest zasada wszech-harmonii społecznej w Chrześcijaństwie' - tak pisał jeden z naszych poetów (C. K. Norwid w Promethidionie).

Powrót