Menu

Promocja książki

Trzy książeczki, zamieszczone we wspólnej okładce i oddane do rąk czytelników, powstały z inicjatywy grupy parafian. Dwie z nich były specjalnie przygotowane jako niespodzianka dla ks. Proboszcza Wiesława Kalisiaka w 2004 roku (Słowa Niedzielne i Biesiada) i zostały wydane w formie powielanej w nakładzie pięćdziesięciu egzemplarzy. Ponieważ spotkały się z dużym zainteresowaniem, zespół opracowujący materiały do dziejów parafii w Aninie postanowił włączyć je do wspólnego wydania, wychodząc z założenia, że stanowią one istotną pamiątkę czasu, w którym powstały.

Część I Świadectwa czasu. Dokumenty i relacje z dziejów parafii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie.
Część II Biesiada czyli księga ku czci dobrodzieja naszego ks. Prałata Wiesława Kalisiaka
Część III Ks. Wiesław Kalisiak - Słowa niedzielne