Menu

Wielka Sobota

Tradycyjnie Wielką Sobotę rozpoczęła Jutrznia przy Grobie Pańskim. Od godz. 9-tej było święcenie pokarmów. Wieczorem uczestniczyliśmy w Wigilii Paschalnej.

Powrót