Menu

Boże Ciało 2005

I Ołtarz

OŁTARZ I

"Kapłanie wieczny chwała Ci,
o Jezu, Chryste, Synu Boży,
Ofiara Twoja zbawia nas.
Cześć składamy, hołd i dzękczynienie,
Tobie Jezu nasz Kapłanie.
Odkupionych za najwyższą cenę
Swoim własnym karmisz ciałem"

Ołtarz II

OŁTARZ II

"Najlepszy Ojciec zesłał z nieba nam,
prawdziwy pokarm, Boski chleb.
Lud zgłodniały czeka z wiarą tego chleba,
który syci, Bóg z miłością go rozdaje
sobą wszystkich żywi"

Ołtarz III

OŁTARZ III

"Kto z Pańskiego stołu bierze pokarm życia
nigdy nie zaginie wiecznie będzie trwał.
Na ziemi dzisiaj Bóg żyjący
przed nami święty stół zastawia.
A kiedyś przyjmie w dom ojcowski,
gdzie wiecznie trwa niebiańska uczta"

Ołtarz IV

OŁTARZ IV

"O Boże naucz nas w miłości Twojej trwać.
Jesteś Panie winnym krzewem,
a my Jego latorośle.
Moc czerpiemy tylko z Ciebie,
Ty w nas żyjesz swą miłością."

Mszę świętą odprawił
Ksiądz Proboszcz Wiesław Kalisiak

Połączone chóry

Część muzyczną przygotowały schole
z Parafii MBKP, Parafii Św. Benedykta, chór szkolny z SP 218 oraz instrumentaliści ze szkół muzycznych