Menu

Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego

Dn. 20.06. podczas Mszy św. o godz. 8, razem z uczniami anińskiej podstawówki dziękowaliśmy Panu Bogu za kończący się rok szkolny i katechetyczny 2007/2008. Mszę św. odprawił ks. Proboszcz. Oprawę muzyczną przygotował zespół muzyczny SP 218.

Powrót