KALENDARIUM

1910 – Ksawery Branicki podpisuje akt rejentalny osiedla,
nadając mu nazwę Anin (od imienia żony).

1911 – Antoni Szalla opracowuje projekt budowy kaplicy
na terenie nowego osiedla Anin.

1915 – Początek budowy kaplicy. Oddanie jej w stanie
surowym.

16.05.1916 – Poświęcenie anińskiej kaplicy pw. M. B. Częst.,
należącej do parafii w Zerzeniu.

1925 – Ks. Teofil Penkala – pierwszy ksiądz, zamieszkujący
na stałe w Aninie. Odprawia stałe nabożeństwa.

1927 – Ks. Henryk Bogacki zastępuje zmarłego ks. T. Penkalę.

1929 – Ks. Henryk Bogacki rozbudowuje kapliczkę.
Dobudowano wieżę z dwoma dzwonami.

1934 – Dalsza parcelacja lasów Branickich. Powstaje Nowy
Anin. Przeznaczenie „Górki Delmaka” na budowle
sakralne.

27.12.1939 – Zamordowanie przez Niemców 107.
mieszkańców Anina i Wawra.

01.06.1942 – Erygowanie nowej parafii w Aninie
pw. MB Częstochowskiej przez Bp.Stanisława Galla.

1942 – Ks. Piotr Pieniążek zostaje pierwszym proboszczem.

12.11.1945 – Podpisanie aktu notarialnego o zamianie gruntów
pod budowle sakralne.

1948 – Ks. Piotr Pieniążek dobudowuje prezbiterium
i zakrystię do kaplicy.

1949 – Dobudowanie bocznych naw.

1949 – Rozpoczęcie przez ks. Piotra Pieniążka budowy domu
parafialnego.

1951 – Zarekwirowanie budynku domu parafialnego przez
władze komunistyczne.

1953 – Kino „Wrzos” rozpoczyna działalność w domu
parafialnym.

02.1955 – Przeniesienie ks. proboszcza Piotra Pieniążka do
innej parafii.

1955 – Ks. Tadeusz Zakrzewski zostaje proboszczem.

1957 – Ks. Stefan Ulatowski – nowy proboszcz.

1966 – Parafianie zgłaszają – jako votum millenijne –
gotowość budowy nowej świątyni w Aninie.

1973 – Ks. Marian Godlewski – nowy proboszcz.

1974 – Uzyskanie oficjalnej zgody na budowę obiektów
sakralnych w Aninie.

1975 – Ks. Jerzy Popiełuszko zostaje wikariuszem w parafii
anińskiej.

1976 – Odejście ks. Mariana Godlewskiego z probostwa.
1976 – Ks. Kazimierz Zastawny – nowym proboszczem

1976 – Ks. Wiesław Kalisiak – nowym proboszczem.

12.12.1976 – Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę
nowego kościoła przez ks. Prymasa Stefana Kardynała
Wyszyńskiego.

13.12.1980 – Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do
budynku nowego kościoła (jeszcze w stanie surowym)
przez Arcybiskupa, ks. Bronisława Dąbrowskiego.

1989 – Zwrócenie przez władze budynku parafialnego.

1990 – Sympozjum Przedsynodialne II Polskiego Synodu
Plenarnego – w Aninie.

1990 – Podjęcie decyzji o budowie na Sadulu nowego
kościoła, wyodrębnionego z parafii anińskiej.

13.06.1992 – Uroczysta konsekracja kościoła pw. Matki Bożej
Królowej Polski przez Prymasa Polski, ks. Józefa
Glempa w obecności I Ordynariusza Diecezji
Warszawsko-Praskiej, Biskupa Kazimierza Romaniuka.

01.07.1994 – Powstaje przy parafii MBKP Terenowe Biuro
Radia Maryja

11.07.2002 – Erygowanie parafii św. Benedykta

13.11.2004 – Poświęcenie murów kościoła pw. św. Benedykta
na Sadulu przez Abp Sławoja Leszka Głódzia.

09.-10.04.2005 – Wizytacja kanoniczna parafii MBKP przez
Ks. Abp Sławoja Leszka Głódzia.

7.10.2006 - Ksiądz Proboszcz Kalisiak obchodzi Jubileusz XXX- lecia posługi kapłańskiej w Aninie

24.10. 2006 -  Zmarł Ksiądz Proboszcz Wiesław Kalisiak

27.10.2006 - Pogrzeb Księdza Prałata Kalisiaka

03.12.2006 - Ks. Prałat Stanisław Markowski mianowany  Proboszczem Parafii i Dziekanem Dekanatu Anińskiego

kwiecień - październik  2007 r. - remont dawnego kina "Wrzos"

3. 05. 2008 r. -   Ks. Proboszcz Stanisław Markowski dokonał poświęcenia ołtarza Matki Bożej w bocznej kaplicy.

16.05.  2008 r. -  Instalacja nowych żyrandoli

Wrzesień/listopad 2008 r.  - malowanie wnętrza kościoła

30 listopada 2008 - Pożegnanie ks. Stanisława Markowskiego, który objął stanowisko ekonoma Diecezji Warszawsko - Praskiej

7 grudnia 2008 r. - Ks. kan. Marek Doszko, dekretem Abpa H. Hosera, zostaje  Proboszczem Parafii i Dziekanem Dekanatu Anińskiego

Marzec 2009 r.  instalacja nowego nagłośnienia

4 października 2009 r. poświęcenie figury św. Franciszka w ogrodzie parafialnym

13 czerwca 2010 r. poświęcenie kamienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki, wikariusza anińskiego w latach 1975-1978

27 listopada 2010 r. - z  inicjatywy Parafian, w roku jubileuszu 100-lecia Anina  uroczyste poświecenie pamiątkowej tablicy o. Placyda Galińskiego OSB, Opata Tynieckiego, który w latach 1977-1998, będąc rezydentem, służył Aninowi jako kaznodzieja i spowiednik.

2011 czerwiec/sierpień - remont chodników wokół kościoła.