Menu

Zespół fletowy

Zespół prowadzi p. organista, który jest także nauczycielem w SP 218. Próby fletowe odbywają się w dni powszednie w szkole. Próby wokalne w soboty o godz. 10-tej w salce parafialnej. Zachęcamy dzieci do tej formy modlitwy.

Powrót