Menu

Ks. Marek Doszko - Proboszczem w Aninie

W II Niedzielę Adwentu, 7 grudnia 2008 r., podczas Mszy św. o godz. 10-tej powitaliśmy w naszej parafii Ks. Proboszcza Marka Doszkę. Dekret o nominacji przeczytał przedstawiciel kurii biskupiej Ks. infułat Lucjan Święszkowski. Księdzu Proboszczowi składamy najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże!

Powrót