Rodzina Rodzin

„Rodzina Rodzin” jest ruchem apostolskim, mającym na celu odrodzenie i uświęcenie polskiej rodziny przez dążenie do pełni życia Eucharystycznego i ofiarną służbę Kościołowi, oraz zawierzenie Maryi – Matce Kościoła.
Założycielem „Rodziny Rodzin” był ks. Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski i dr Maria Wantowska z Instytutu Prymasowskiego. Pod koniec 1956r. grupka naszych rodzin z Anina zaczęła uczestniczyć w spotkaniach „Rodziny Rodzin”, początkowo u S.S. Zmartwychwstanek na Żoliborzu, a później w pałacyku przy al. Szucha. Wszystkie spotkania były tajne. Spotkania prowadziła dr Maria Wantowska – nazywaliśmy ją ciocią Lilą, a jej pięknych prelekcji słuchaliśmy z zapartym tchem. Zapraszała również bardzo dobrych prelegentów. Często przyjeżdżał ks. abp. Kazimierz Majdański, wówczas rektor Seminarium we Włocławku. Bardzo uroczyście były obchodzone spotkania świąteczne, grupa szybko się powiększała. Z okazji Świąt Wielkanocnych 1958 roku mieliśmy uroczyste spotkanie z ks. Prymasem Stefanem Wyszyńskim, z każdą rodziną po kolei rozmawiał i błogosławił. Każda rodzina dostała wówczas od ks. Prymasa „Ewangelię i Dzieje Apostolskie”.
Na jesieni 1958r. w październiku odbyła pierwsza nasza pielgrzymka „Rodziny Rodzin” na Jasną Górę, aby tam oddać się Maryi i jej zawierzyć. Były to dla nas głębokie przeżycia.
W 1959r. zaczęły powstawać grupy parafialne. Naszą grupę prowadził ks. Andrzej Santorski, natomiast opiekunem świeckim była mama Irena Szumowska. Comiesięczne spotkania były poświęcone tematom z duchowości świeckiej i z zagadnień wychowania dzieci. Poza comiesięcznymi spotkaniami braliśmy żywy udział w życiu Kościoła. Prawdziwym przeżyciem była dla nas doroczna pielgrzymka na Jasną Górę, dokąd przybywaliśmy całymi rodzinami.
W okresie letnim dzięki gościnności Zosi i Czesława Woźniców, którzy mieli w Brzezinach ogromny sad, zaczęliśmy jeździć z dziećmi na wakacje z ks. Andrzejem Santorskim. Były to wspaniałe wakacje. Codzienna Msza św. pod strzechą była dla nas głębokim przeżyciem. Wujek – ks. Andrzej miał dla nas ciekawe pogadanki, albo czytanie interesującej lektury i dyskusje na świeżym powietrzu, zaś z dziećmi wędrówki i zabawy. Tam zapominaliśmy o trudach i troskach dnia codziennego, było nam tak dobrze, że nie chcieliśmy myśleć o powrocie. W soboty dojeżdżali ojcowie, a w niedziele goście z Rodziny Rodzin. Dzięki tym wakacjom nasza grupa bardzo się zżyła, jedni o drugich troszczyli się i pomagali sobie w trudnych sytuacjach. Dzięki temu między naszymi rodzinami nawiązała się przyjaźń i serdeczna więź. Toteż poza spotkaniami odwiedzaliśmy się w naszych domach z okazji imienin, jak również w karnawale urządzaliśmy sobie bale, przeważnie u p.p. Ekertów albo p.p. Bogusławskich. Zaś w kłopotach, jak już wspominałam, służyliśmy sobie pomocą.
Ks. Andrzej był wspaniałym psychologiem i wychowawcą naszych dzieci i młodzieży, które bardzo Go kochały i darzyły wielkim zaufaniem. Większość z nich do tej pory utrzymuje kontakty. Po ks. prof. Andrzeju Santorskim opiekę duszpasterską przejął ks. Stefan Ulatowski, następnie ks. Marian Godlewski, kolejno przez krótki okres ks. Kazimierz Zastawny. A od 29 lat opiekuje się nami ks. Proboszcz Wiesław Kalisiak, który mimo ogromu pracy i obowiązków jest całym sercem oddany naszej grupie, biorąc czynny udział w naszych spotkaniach, za co Mu z całego serca dziękujemy.
Na wspólnej modlitwie gromadzimy się raz w miesiącu. Zawsze zaczynamy od pełnego uczestnictwa we Mszy św. W ramach spotkania jest prelekcja, którą głosi ks. Proboszcz i rozmowy w kręgu związane z tematem prelekcji. Ks. Proboszcz porusza również aktualne sprawy Kościoła i naszej parafii. Na zakończenie rozważamy tajemnice Różańca, oraz Apel Jasnogórski. Tą modlitwą wspieramy Kościół, Ojca Świętego i nasz naród, a w szczególny sposób rodziny. Jednocześnie pracujemy nad uświęceniem własnych rodzin, by były „Bogiem silne”.
W zależności od okresu liturgicznego nasza modlitwa ma różny charakter. W październiku odmawiamy we wspólnej intencji różaniec, w listopadzie modlimy się za zmarłych, w Wielkim Poście dzielimy między siebie stacje Drogi Krzyżowej do codziennego rozważania. Na Boże Narodzenie i Wielkanoc przygotowujemy dla chorych z Instytutu Kardiologii ok. 150 kopert własnoręcznie ozdobionych z życzeniami i z tekstami przemówień Ojca św., obrazkami i z pięknymi myślami.
Oprócz spotkań roboczych z radością przeżywamy spotkania świąteczne z ks. Proboszczem z okazji Bożego Narodzenia czy Wielkanocy.


Cecylia Francman