Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy REO, które rozpoczną się one 29 września

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Veni Creator” istnieje od 19 lat i obecnie liczy kilkunastu członków.
Odnowa w Duchu Świętym stawia sobie za cel m.in. prowadzenie ku coraz większemu nawróceniu, odkrywaniu działania Ducha Świętego w człowieku, świecie i Kościele i odpowiadaniu na Jego natchnienia oraz rozwijaniu osobistych darów duchowych i charyzmatów nie tylko w ramach Odnowy, ale i na łonie Kościoła. Cele te wspólnota realizuje poprzez cotygodniową wspólną modlitwę i rozważanie Słowa Bożego, codzienną modlitwę indywidualną i rozważanie Słowa Bożego oraz służbę Kościołowi w modlitwie wstawienniczej. W naszej modlitwie obejmujemy sprawy Kościoła, naszej parafii i wspólnoty, nasze osobiste intencje oraz sprawy powierzone przez inne osoby. Raz w miesiącu w ramach spotkania modlitewnego, spotykamy się na adoracji Najświętszego Sakramentu, na którą zapraszamy chętnych parafian. Co roku, przed Zesłaniem Ducha Świętego przygotowujemy specjalne otwarte czuwanie. Staramy się również o wspólnotową Eucharystię raz w miesiącu. W tym roku zgodnie z nauczaniem Papieża rozważamy temat Eucharystii.
Formacja duchowa członków wspólnoty to udział w rekolekcjach zamkniętych, dniach skupienia oraz katechezy. Animatorzy wspólnoty ukończyli lub są w trakcie Szkoły Animatora prowadzonej przez Centrum Formacji „Wieczernik” w Magdalence. Uczestniczymy także w weekendach formacyjnych organizowanych przez to Centrum. Wspólnota utrzymuje także stały kontakt z innymi wspólnotami Odnowy z naszej diecezji, z Koordynatorem Diecezjalnym Odnowy w Duchu Świętym.


Wigilia Zesłania Ducha św.

W sobotę 30 maja 2009 - w Wigilię Zesłania Ducha św. - parafialna grupa odnowy w Duchu św. "Veni Creator" zorganizowała czuwanie połączone z Mszą św. i Agapą. Mszę św. o godz. 21:00 koncelebrowali: ks. Sławomir Kilczyk i ks. dr Krzysztof Filipowicz.

Powrót

Wigilia Zesłania Ducha Św. 2007

Dnia 26 maja 2007 w Wigilię Zesłania Ducha św. Grupa Odnowy zorganizowała doroczne czuwanie. Mszę św. o godz. 21 celebrowali ks. Krzysztof i Sławomir. Po Mszy św. odbyła się Agapa.

Powrót