Menu

Droga krzyżowa z udziałem harcerzy

W piątek 13 marca Drogę krzyżową o godz. 19-tej prowadzili harcerze działający przy naszej parafii z druhem Marcinem Świderskim. Teksty rozważań zostały przygotowane na podstawie życiorysu bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego (1913-1945), patrona polskich harcerzy.

Powrót