Menu

Wielki Czwartek

Msza Wieczerzy Pańskiej, upamiętniająca ostatnią wieczerzę Jezusa z uczniami oraz ustanowienie sakramentu Eucharystii oraz Kapłaństwa. Składaliśmy życzenia naszym księżom. Po homilii odbył się obrzęd umycia nóg dwunastu mężczyznom. Po Mszy św. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ciemnicy (w tym roku zorganizowano Ciemnicę w kaplicy Matki Bożej). Adoracja była do godziny 23. W Wielki Piątek, o godz. 7, schola z ks. Sławkiem odśpiewała "Ciemną jutrznię".

Powrót