Menu

Wielki Piątek

Główne elementy wielkopiątkowej liturgii: Liturgia słowa, adoracja krzyża, komunia św. oraz procesja i przeniesieniu Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. W tym roku Grób Pański w naszym kościele został usytuowany po lewej stronie ołtarza (od wejścia), na obrazie, tle, nawiązującym do Golgoty Jerozolimskiej oraz wymownie - przy ostatniej stacji drogi krzyżowej w naszym kościele.

Powrót