Menu

Wielka Sobota i Wigilia Paschalna

Tak jak w Wielki Piątek, tak i w Wielka Sobotę o godz, 7 modliliśmy się przy Grobie Pana Jutrznią. Od godz. 9-tej odbywało się świecenie pokarmów. Wigilia Paschalna rozpoczęła się o godz. 20, na przykościelnym patio, gdzie był obrzęd poświęcenia ognia. Po uroczystym Exultet odśpiewanym przy blasku świec miała miejsce liturgia słowa, lit. chrzcielna i lit. eucharystyczna...

Powrót