Menu

Co nowego w  „ Chacie z pomysłami”?

 

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Chata z pomysłami”przez kilka lat prowadziło Pracownię Działań Twórczych -  Ośrodek Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia terapeutyczne odbywały się  codziennie w pomieszczeniach d. kina Wrzos -   użyczanych nam przez  Proboszczów  naszej  Parafii .

    Jednocześnie prowadziliśmy starania o utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy . Dzięki intensywnym staraniom  p. Prezesa Andrzeja Kamińskiego i Zarządu Stowarzyszenia oraz p. Renacie Staruch  -Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer  i poparciu p. Burmistrza   Jacka  Duchnowskiego   zostały przyznane  Stowarzyszeniu  środki  z Wydziału Spraw Społecznych   Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie ŚDS. 

  Korzystając z  życzliwości ks. Proboszcza Marka  Doszki w pomieszczeniach dotychczas zajmowanych i nowo udostępnionych  przeprowadzony został remont  i ich adaptacja do dalszej pracy terapeutycznej . Z codziennych zajęć może korzystać 25 osób z niepełnosprawnoscią intelektualną.        

        25 czerwca  odbyło się uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy . Zaproszeni zostali  honorowi  goście : ks. Proboszcz  Marek Doszko , p. Dyrektor   Halina Lipke -  Wydział Spraw Społecznych  Mazowieckiego Urzędu  Wojewódzkiego ,p.Dyrektor Bogdan Jaskołd –Biuro Polityki Społecznej Urzędu Miasta st. Warszawy, p. Burmistrz  Dzielnicy Wawer –Jacek Duchnowski , p.Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej –Renata Staruch. Licznie przybyli goście z zaprzyjaźnionych Ośrodków oraz „gospodarze”,a także  rodzice i przyjaciele.

     Uroczystość rozpoczęła się od  miłych powitań i podziękowań. Poświęcenia  pomieszczeń dokonał i wspólną modlitwę odmówił ks.Sławek Kielczyk , towarzyszył mu diakon ks.Łukasz. Następnie wszyscy zostali  zaproszeni  na poczęstunek. Były serwowane różnorodne sałatki , które przygotowały osoby z Chaty wraz z terapeutami. Na gości czekały także ciasta, ciasteczka, cukierki, owoce i napoje .Równocześnie można było zwiedzać pracownie, oglądać  zdjęcia  i filmy  z  wcześniejszych zdarzeń.

     Pogoda tego dnia była piękna i dalsza część świętowania  odbywała się przed budynkiem , były to  śpiewy, tańce  , zabawy  przy  skocznych dźwiękach  kapeli- Neli i Daniela Brzezińskich aktorów-instruktorów teatru Klamra. Tutaj jeszcze jedna niespodzianka czekała wszystkich . Na stole pojawiły się dwa duże torty , na  których widniało logo Chaty ( z czekolady). Były jeszcze śpiewane życzenia pomyślnej pracy i wpisy do Księgi Pamiątkowej.

      Dziękujemy wszystkim Państwu , którzy kiedykolwiek  wspierali działalność Stowarzyszenia – zakupieniem wyrobów osób niepełnosprawnych  , wpłatami 1% swojego podatku  lub darowiznami.

   www.chatazpomyslami.org

 501 262 259 –tel .kom.  chata@chatazpomyslami .org

Co nowego w CHACIE Z POMYSŁAMI?

Powrót