Menu

Pomoc dla powodzian ze Szczucina

Na apel Komisji Charytatywnej ogłoszony o pomoc dla poszkodowanych przez powódź w parafii Szczucin we wsi Radwan (diecezja tarnowska) odpowiedziało hojnie 102 ofiarodawców. Do ogłoszonej zbiórki dołączyła międzyleska Fundacja „Kromka Chleba”. Dobrze się złożyło, że to wieś przysłała samochód, który odebrał dary serca w dniu 28.07.2009 r. Wyjechał od nas załadowany po brzegi. Składamy podziękowanie naszym Parafianom, Fundacji „Kromka Chleba” w Międzylesiu, Stowarzyszeniu „Pomocy Bliźniemu”, Domu dla Matek z Dziećmi w Aninie i oczywiście Komisji Charytatywnej.

Powrót

fot. Ksenia Zimny