Menu

Na pielgrzymim szlaku...

5 sierpnia tego roku wyruszyłyśmy na pielgrzymi szlak na Jasną Górę. Co roku idziemy w Pielgrzymce Niepełnosprawnych, którą od 18 lat organizuje Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. W Pielgrzymce uczestniczą nie tylko osoby niepełnosprawne, ale także ich opiekunowie, rodziny z dziećmi, więźniowie, Anonimowi Alkoholicy, a więc ludzie z różnymi życiowymi doświadczeniami, których łączy jeden cel: chcą znaleźć się bliżej Boga. Każdy z nas przez pomoc bliźniemu, pchanie wózka osoby chorej albo podanie ręki strudzonemu mógł pełniej przeżyć wędrówkę na Jasną Górę, by tam zawierzyć swoje życie i trud pielgrzymki Maryi. Na Jasną Górę pielgrzymowałyśmy w grupie zielonej św. Wawrzyńca, w której działałyśmy jako Służba Muzyczna. Grupę św. Wawrzyńca prowadził ks. Artur Szajko „Max”, który kilka lat temu był wikariuszem w parafii w Aninie. Co roku Pielgrzymka dostarcza nam wielu nowych przeżyć. Osoby młode, takie jak my, w czasie drogi na Jasną Górę, mogą nie tylko się modlić i rozważać Pismo Święte. Wędrówka obok osoby niepełnosprawnej, wspólna modlitwa, śpiewanie, a także rozmowa są potężną nauką „praktycznego” chrześcijaństwa i zwykłej pokory. Dzięki nawiązywaniu takich relacji uczymy się, jak postępować z osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Czasem udaje nam się dostarczyć im odrobinę radości, poprzez uśmiech, pozdrowienie lub nawet krótką rozmowę. O niepowtarzalnej atmosferze tego duchowego wydarzenia, jakim jest dziesięciodniowa pielgrzymka decyduje również zwracanie się do siebie nawzajem: „bracie, siostro”. Ta długoletnia tradycja jest niewątpliwie znakiem jedności i równości wszystkich pielgrzymów. Każdy brat i każda siostra są rodziną, wspólnotą, która przeżywa chwile radości, pomaga sobie i razem dąży (niezależnie czy na wózku, czy na nogach) do celu pielgrzymki. (Anna Szumowska, Katarzyna Bojanowska i Maria Pawlik)

Powrót