Podstawowe informacje o Diecezji

Katedra

Kuria Biskupia

ul. Floriańska 3, 03-707 Warszawa
e-mail:
adres www: http://www.diecezja.waw.pl
tel. centrali: (22) 518-15-00, fax 619-26-78

Ks. Abp Henryk Hoser
- Biskup Ordynariusz
Ks. Bp Marek Solarczyk
- Biskup Pomocniczy
Ks. Bp Kazimierz Romaniuk
- Biskup Senior

Diecezja powstała 25 marca 1992 na mocy bulli papieża Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus reorganizującej Diecezje i Prowincje w Polsce. Wydzielono ją z terytorium Archidiecezji Warszawskiej i częściowo z Diecezji Płockiej. Ordynariuszem nowej Diecezji został mianowany Bp Kazimierz Romaniuk, jego biskupami pomocniczymi zostali: Bp Zbigniew Kraszewski i Bp Stanisław Kędziora. Dnia 26 sierpnia 2004 r. Jego Świątobliwość Jan Paweł II mianował Księdza Arcybiskupa Leszka Sławoja Głódzia ordynariuszem Diecezji Warszawsko-Praskiej. Na katedrę wyznaczono kościół p.w. Św. Michała i Floriana na Pradze. Diecezja Warszawsko-Praska obejmuje prawobrzeżną Warszawę i tereny w widłach Wisły i Bugu.