MODLITWA ŚW. PIUSA X ZA KAPŁANÓW

O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła ustanowił kapłaństwo i rzekł do swoich Apostołów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9, 37-38) - oto przystępujemy do Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie: racz zesłać robotników na żniwo swoje, ześlij godnych kapłanów do swojego świętego Kościoła. Daj, Panie, aby wszyscy, których od wieków wezwałeś do swej świętej służby, chętnie słuchali Twojego głosu i postępowali za nim z całego serca. Strzeż ich od niebezpieczeństw świata, udziel im ducha rady i napełnij ich duchem swej świętej bojaźni, aby obdarzeni łaską kapłaństwa, słowem i przykładem nauczali nas postępować drogą Twoich przykazań i doprowadzili do błogosławionego połączenia z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.