Menu

Przymierze Parafialne

30.10.2005 r. w niedzielę, po każdej Mszy św. Wspólnota „Przymierze” rozprowadzała znicze nagrobne.

Dochód będzie przeznaczony, tak jak w ubiegłych latach, na dofinansowanie wypoczynku zimowego dzieci.

"Koszyk z Dobrym Słowem"

Ofiarność była bardzo duża!

Zdjęcia szopek w wykonaniu dzieci z Przymierza Parafialnego

Grudzień 2005