Menu

Wielki Czwartek 2010

W czwartkowy wieczór Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy Triduum Paschalne. Uroczysta Msza św. była dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa służebnego. Parafianie złożyli naszym Księżom (Ks. Proboszczowi Markowi, Ks. Wikariuszowi Konradowi i Księżom Rezydentom - Ks. Kazimierzowi i Ks. Mariuszowi) życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa. Po zakończeniu Mszy św. Najświętszy Sakrament przeniesiony został do kaplicy adoracji, zwanej "Ciemnicą" (na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy).

Powrót