Menu

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa w naszej parafii poza wymową religijną i biblijną jest także szczególnym dniem uaktywniania naszych serc na potrzeby bliźnich. Palmy od wielu lat są przygotowane i rozprowadzane przez grupę Parafian, której od 30 lat przewodniczy p. Felicja, a ofiary złożone przy ich zakupie są składane na budowę kościoła św. Benedykta (wcześniej wspieraliśmy budowę naszego kościoła). Także w Niedzielę Palmową pomagamy bliźnim poprzez dary i ofiary pieniężne, które zbiera nasza parafialna Komisja Charytatywna. Dzięki naszym ofiarom KCh przygotowała paczki świąteczne dla ubogich rodzin.

Powrót