Menu

5.Rocznica śmierci Jana Pawła II

W sobotę 10 kwietnia, w przeddzień Niedzieli Miłosierdzia, obchodziliśmy 5.Rocznicę Odejścia do Domu Ojca Papieża Jana Pawła II. Z inicjatywy ks. Konrada, z udziałem harcerzy 147 WDH i KIDM (koła informatyczno-dziennikarsko-muzycznego, prowadzonego przez p. organistę) o godz. 19-tej odbyło się spotkanie w sali katechetycznej, o godz. 20-tej ks. Proboszcz i ks. Konrad odprawili Mszę św. o beatyfikację Jana Pawła II. Po Mszy św. KIDM przestawił program poświęcony pamięci Jana Pawła II złożony m.in. z wypowiedzi ludzi, którzy spotykali się z Księdzem, Biskupem, Kardynałem i Papieżem Karolem Wojtyłą. O godz. 21:37 odmówiona została Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Powrót