Menu

Nowi ministranci

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego podczas Mszy świętej o 11:30 ks. Proboszcz włączył do wspólnoty ministranckiej chłopców, którzy pod okiem ks. Konrada przez długi czas przygotowywali się do tej pięknej służby ołtarza. Nowe komże założyli: Wojtek, Bartek, Fryderyk, Witek i Kamil. Nowych i starych ministrantów polecamy modlitwom. Fot. Dominik (1-6) i p. Trzeciakowski (7-12).

Powrót