Menu

Dzieci w muzeum i przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki

W piątek 14 maja 2010 r. grupa dzieci z zespołu fletowego i koła dziennikarskiego KIDM (pod opieką p. organisty, s. Teresy i ks. Konrada) była w Muzeum i przy grobie Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu. Wycieczka była kolejnym etapem przygotowań do wielkiego wydarzenia, jakim będzie beatyfikacja ks. Jerzego. Modliliśmy się dziękując za święte życie ks. Jerzego, który był wikariuszem w naszej parafii w latach 1975-1978.

Powrót