Menu

Zespół fletowy w CPK

W sobotę 9 października 2010 r. w siedzibie Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2 Zespół Fletowy uczestniczył w Warszawskich Spotkaniach Integracyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Trwać w Nadziei". Warto zauważyć, że ogromną rolę w organizacji tego i poprzednich spotkań (wcześniej odbywały się w naszej parafii, w sali kina) odgrywa nasz parafianin p. Bolesław Bryński. W imieniu uczestników spotkania dziękujemy p. Bolesławowi za trud i poświecenie dla spraw integracji. Szczęść Boże! Fot. Dominik Pawlik

Powrót