Modlitwa przed beatyfikacją Jana Pawła II

(Niedziele Wielkiego Postu 2011)

Ojcze nieskończenie dobry, Panie nieba i ziemi, którego chwałę, moc i miłość głosi całe stworzenie, chóry Aniołów i wszyscy Święci. Ty w swoim wielkim miłosierdziu pochyliłeś się nad nędzą człowieka i zesłałeś nam Jezusa, swego Syna, naszego Brata i Przyjaciela, aby nas odkupił i usynowił.

Ty pozwalasz nam przygotować się do świąt paschalnych, dając święty czas łaski i nawrócenia. Pełen miłości, oczekujesz zagubionych synów, by wziąć ich w ramiona i pojednanych zaprosić do swego stołu, przyodziewając ich w szatę odzyskanej godności. Ześlij swego Ducha i rozpal w naszych sercach żarliwą miłość do Ciebie i do ludzi.

Dzięki Ci składamy za Twojego sługę, papieża Jana Pawła II, w którego życiu tak mocno zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i blask Ducha miłości. On, zawierzając całego siebie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, stał się żywym obrazem Dobrego Pasterza, a podążając wiernie drogą Ewangelii był wzorem chrześcijańskiego życia.

Niech dzieci Kościoła, przygotowując się na dzień jego beatyfikacji, odkryją na nowo radość, jaką daje wiara, odzyskają moc płynącą z karmienia się słowem Bożym i sakramentami, odczują pokój serca poddanego Twojej woli. Niech trwałym owocem Twojego daru, jakim jest wyniesienie do chwały ołtarzy Wielkiego Rybaka przełomu tysiącleci, będzie szerokie otwarcie drzwi Kościoła i objawienie jego matczynej miłości do wszystkich ludzi, zwłaszcza do ubogich, maluczkich, cierpiących na duchu i ciele, zagubionych na drogach życia.

Niech nas wspiera wstawiennictwo nowego Błogosławionego, abyśmy po zakończeniu ziemskiego pielgrzymowania mogli wejść do mieszkania w niebie i zjednoczeni ze Świętymi wychwalali Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen .