Menu

Wielki Czwartek 2011

Wieczorna Liturgia Wieczerzy Pańskiej sprawowana była o godz. 18. Na początku Mszy św. z okazji ustanowienia sakramentu kapłaństwa życzenia naszym Księżom złożyły siostry zakonne anińskich klasztorów. Podczas liturgii miał miejsce obrzęd obmycia nóg, a po Mszy św. nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Kaplicy przechowania (Ciemnicy), na znak uwięzienia Chrystusa i adoracja do godz. 22.00. Fot. Dominik.

Powrót