Menu

Odpust parafialny 3 maja 2011 r.

W uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, Patronki naszej parafii, po Mszy św. o godz. 11:30, którą odprawił ks. Krzysztof Husak, odbyła się procesja wokół kościoła. Na zakończenie procesji odśpiewano uroczyste Te Deum laudamus, dziękując Bogu za błogosławieństwo, a koło kościoła czekały na parafian odpustowe atrakcje - stragany i kucyki. Fot. Dominik Pawlik.

Powrót