Menu

Dziękujemy za zwierzęta

Tak jak w latach ubiegłych z racji wspomnienia św. Franciszka z Asyżu (04.10.) w niedzielę 2 października 2011 przy ołtarzu polowym w ogrodzie parafialnym odbyło się nabożeństwo połączone z błogosławieństwem zwierząt. Naśladując św. Biedaczynę z Asyżu dziękujemy Panu Bogu za wszelkie stworzenie i za piękną pogodę. Nabożeństwu przewodniczył ks. Proboszcz. Fot. Dominik Pawlik

Powrót