Menu

Spotkanie opłatkowe Redakcji Salve Regina

W 4. Dzień Oktawy Bożego Narodzenia (28.12.2011) w pomieszczeniu Salve Regina (dawnym pokoju bł. Ks. Jerzego Popiełuszki) odbyło się redakcyjne spotkanie opłatkowe, którym przewodniczył opiekun grupy ks. Adam Kurowski. Wśród życzeń dominowało postanowienie dalszego rozwoju parafialnego miesięcznika, a konkretem spotkania była decyzja o zakupie kserokopiarki, która pomoże podnieść jakość graficzną pisma. Przy tej okazji Redakcja SR dziękuje Parafianom za wszelkie formy wsparcia, a zwłaszcza za czytanie tego, co się udaje przygotować. Fot. Dominik Pawlik

Powrót