Menu

 

Liturgia Wieczerzy Pańskiej o godz. 18-tej na pamiątkę ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Jezus Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy zobowiązał uczniów do świadczenia miłości bliźniego, obmywając im nogi. W ten dzień gromadzi się w swoim Wieczerniku wspólnota parafialna wraz z pasterzami na uroczyste dziękczynienie za dar Eucharystii i Kapłaństwa. Po Komunii św. przeniesiono Najświętszy Sakrament do Kaplicy przechowania (Ciemnicy), na znak uwięzienia Chrystusa, gdzie adoracja trwała do godz. 22.00.  Z okazji Święta Kapłanów dołączamy sie do życzeń wypowiedzianych podczas Mszy św. i dziękujemy naszym Księżom za trud pracy na rzecz naszej anińskiej owczarni. Bóg zapłać! Fot. Dominik Pawlik