O UPROSZENIE SZCZEGÓLNEJ ŁASKI

 

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to,

że dałeś Kościołowi papieża Jana Pawła II,

w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć,

chwała krzyża Chrystusa i piękno ducha miłości.

On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu

i matczynemu wstawiennictwu Maryi,

ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza,

wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego,

jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą.

Udziel nam, za jego przyczyną,

zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy…

z nadzieją, że błogosławiony Jan Paweł II, papież 

zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych.

 

Amen.