Menu

W dniu, w którym nasz Mistrz wziął na swe ramiona krzyż i poniósł śmierć dla naszego zbawienia, Kościół nie sprawuje Eucharystii, ale gromadzi się na słuchaniu Słowa Bożego i Adoracji Krzyża. Po przyjęciu Komunii św. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy Grobu Pańskiego, gdzie adoracja trwała do godz. 22. Liturgii wielkopiątkowej przewodniczył w tym roku ks. Adam Kurowski. Oprawę muzyczną przygotowała schola parafialna. Fot. Dominik Pawlik