Menu

Tegoroczna wiosna jest równie bogata w wydarzenia związane z naszą scholą jak poprzednie, ale że  ubiegłe działania nie doczekały się fotograficznej dokumentacji (dlaczego?!), to tegoroczne powinniśmy należycie udokumentować. Na początku pokazujemy zdjęcia z koncertu zespołu fletowego (02.04.2012) prowadzonego przez p. organistę w SP 218. Zespół zaprezentował szkolnej publiczności pieśni pasyjne i połączył to z okolicznościowym konkursem. Uczniowie odgadywali słowa pieśni wielkopostnych, które grał zespół. Nie było to łatwe, ale nagrody rozdano. Tego dnia wspominaliśmy też rocznicę śmierci bł. Jana Pawła II, a zespół z tej okazji wykonał "Te Deum" M. A. Charpentiera. Następnie widzimy kilka zdjęć z prób scholi przed "Ciemną jutrznią". W tym roku do śpiewania tego nabożeństwa zaprosiliśmy Postulantki ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Na końcu umieściliśmy zdjęcia ze spotkania wielkanocnego, które odbyło się 13 kwietnia w naszej salce prób pod kancelarią. W spotkaniu uczestniczyła też młodzież z Salve Regina, bo nie od dziś wiadomo, że schola i redakcja SR to jedno i to samo (prawie).