Menu

Droga Światła w naszej parafii

Via Lucis (Droga Światła) to coraz bardziej popularne w Kościele wielkanocne nabożeństwo, wzorowane na Drodze Krzyżowej (Via Crucis). Polega ono na przeżywaniu czternastu stacji - spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego z uczniami i służy przeżywaniu tajemnic paschalnych. W naszej parafii nabożeństwa Via Lucis dobywały sie w dn. 16-21 kwietnia. Poniżej fotograficzna relacja z nabożeństwa, które odbyło się w środę 18 kwietnia. Fot. Dominik Pawlik