Menu

W niedzielę 30 grudnia 2012 r. Urząd Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w porozumieniu z ks. Proboszczem zorganizował w naszym kościele koncert kolęd pt. Christus natus est. Wystąpił kwintet dęty Favori. Fot. Dominik Pawlik

Koncert kwintetu Favori

Powrót