Menu

 W Wielki Czwartek Liturgia Wieczerzy Pańskiej sprawowana jest na pamiątkę ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Dziękując Bogu za Sakramenty, modliliśmy się za naszych Duszpasterzy (Ks. Proboszcza Marka, Ks. Wikariusza Adama oraz Księży Rezydentów - Ks. Kazimierza i Ks. Mariusza). Po Komunii św. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Kaplicy przechowania (Ciemnicy) na znak uwięzienia Chrystusa. Na zdjęciach Liturgia Wieczerzy Pańskiej, której przewodniczył ks. Kazimierz Zoch-Chrabołowski, a także tegoroczne Ciemnice z innych kościołów Warszawy, w których trwała adoracja. Fot. Pawlik

Wielki Czwartek

Powrót