Menu

W Wielki Piątek i Wielką Sobotę o godzinie 7.00 razem ze scholą parafialną śpiewaliśmy Ciemne Jutrznie. Wzorem lat ubiegłych razem z młodzieżą śpiewy przygotowały także Siostry Postulantki ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi. Fot. Organista