Menu

 

W Wielką Sobotę od godz. 8.00 do 17.00 odbywało się tradycyjne błogosławieństwo pokarmów. Liturgia Wigilii Paschalnej, której w tym roku przewodniczył ks. dr Mariusz Wedziuk, rozpoczęła się o godz. 20. Wczesnym rankiem w niedzielę uczestniczyliśmy w Rezurekcji, obwieszczając światu Dobrą Nowinę o Zmartwychwstaniu naszego Pana. Rezurekcji przewodniczył ks. Proboszcz Marek Doszko. Fot. Dominik Pawlik