Menu

Doroczne spotkanie opłatkowe Scholi i Redakcji Salve Regina odbyło się 18 stycznia. Była to dobra okazja, by podziękować Bogu za miniony rok, ale i na omówienie planów na bliższą i  dalszą perspektywę. W spotkaniu uczestniczył ks. Adam Kurowski.