Menu

W  niedzielę 26 stycznia gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej  Ks.  Jiri  Veith  z Czech, przyjaciela naszego ks. Proboszcza  Po wieczornej Mszy św. o godz. 18.00 Ks. Jiri wystąpił z recitalem.  Po  każdej  Mszy  św.  ofiarą  do  puszki wspomagaliśmy jego  pracę  misyjną  w Bakov nad Jizerou. Fot. Organista (Print Screen z kamery)

Ks. Jiri Veith z Czech

Powrót