Menu

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 

Rekolekcje wielkopostne  w naszej parafii odbyły się w dniach 30-03.-2.04.2014 r. i były  głoszone przez ks. pułkownika Sławomira Żarskiego. (Szczegóły - w  "Wiadomościach Parafialnych” ). Na zaproszenie Ks. Proboszcza Marka Doszko  towarzyszyła im w tym roku  Czcigodna Sługa Boża Wanda Tarnawa-Malczewska (1822 – 96), poprzez obraz (namalowany przez p. mgr. Annę Kulak), który był  przez szereg dni  wystawiony w  naszym kościele. Wierzymy, że obecność  obrazu Sł. Bożej  Wandy w naszej parafii posłużyła duchowemu ubogaceniu uczestników rekolekcji. Pozwoliła też wielu wiernym na zapoznanie się z  piękną postacią Wandy, osoby oddanej bez reszty Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Temat  rekolekcji 2014r.  to: "Bł. Jan-Paweł II w perspektywie kanonizacji" . Warto więc przywołać słowa Błogosławionego Papieża, wkrótce Świętego  Kościoła, o Słudze Bożej Wandzie, które wypowiedział w Łodzi 13 czerwca 1987 roku. Powiedział  m. in.: "Wanda przez cale życie odznaczała się głęboka czcią do Najświętszego Sakramentu. Równocześnie w duchu ewangelicznej miłości spieszyła z  pomocą biednym dzieciom wiejskim, ludziom potrzebującym opieki i  chorym. Wiele wysiłku i serca wkładała w szerzenie oświaty wśród  chłopów, uczyła czytać i pisać  oraz rozprowadzała wśród nich książki. Z własnej inicjatywy uczyła dzieci religii. W tej działalności społeczno-charytatywnej, Wanda, będąc osobą świecką,  gorliwie współpracowała z duchowieństwem, a także wciągała do apostolstwa starszych i młodzież. Apostołowała w czasach  szczególnie trudnych, gdy naród i Kościół, gnębiony przez zaborców, był jeszcze na drodze do odzyskania niepodległości." Tę opinię Wielkiego Papieża  przytaczamy  w  kontekście obecności obrazu  Wandy Tarnawa-Malczewskiej w Warszawie-Aninie.

 

Maria Janik-Czachor

Rekolekcje wielkopostne

Powrót

Zdjęcie obrazu Sł. Bożej Wandy Malczewskiej - który towarzyszył naszym parafialnym rekolekcjom.
fot.  M. Janik-Czachor