Inter mirifica

Inter mirifica – dekret o środkach społecznego przekazu, ogłoszony przez papieża Pawła VI podczas Soboru Watykańskiego II. Dokument akcentuje prawo Kościoła do wykorzystywania wszelkiego rodzaju środków masowego przekazu, jeżeli służą one edukowaniu społeczeństwa lub są pomocne w ewangelizacji. Według Ojców soboru, środki masowego przekazu mogą być wykorzystywane do dawania świadectwa życia chrześcijańskiego, a każdy chrześcijanin powinien wspierać:

  • prasę zgodną z duchem chrześcijańskim,
  • filmy służące godziwej rozrywce, kulturze i sztuce,
  • transmisje radiowe i telewizyjne promujące wartości rodzinne.

Dzisiaj takim szczególnym środkiem społecznego przekazu jest Internet. W tym dziale będziemy prezentujemy ciekawe materiały prezentowane przez katolików na kanale youtube.com

Dekret w całości